Vize a cíl

Vizí a cílem Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) je přispívat k rozvoji oboru manažerského vzdělávání v České republice v kontextu moderních světových trendů. AIMV chce především prosazovat v manažerském …