Rubrika: O AIMV

Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) má za cíl sdružovat kvalitní vzdělávací instituce a školy, které poskytují na území České republiky vzdělávání v akreditovaných manažerských programech Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), Master of Science (MSc), Master of Laws (LLM) a Doctor of Business Administration (DBA). Zároveň přináší vysvětlení základních pojmů v této oblasti, např. jaké jsou možnosti, formy a specializace studia apod. právě u programů BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA na českém trhu, spolu se srovnáním jejich nabídky.

Svými aktivitami chce AIMV rozvíjet kvalitu, profesionální přístup a důvěryhodnost v oblasti manažerského vzdělávání v ČR. Proto pravidelně vyhlašuje společně s Českou andragogickou společností soutěž „Osobnost vzdělávání dospělých“, která má přispět nejen k ocenění významných osobností, ale i k popularizaci celého odvětví v očích veřejnosti.

Členství v AIMV je otevřeno všem vzdělávacím společnostem, které chtějí přispět k rozvoji  odvětví vzdělávání dospělých, cílem jejich působení je přinášet kvalitní vzdělávací programy a které přijmou Etický kodex AIMV.

Dalším stupněm po členství je akreditace AIMV, která je udělována po dokončení akreditačního procesu příslušného vzdělávacího programu. V rámci procesu akreditace se posuzují nejrůznější aspekty při poskytování vzdělávacích programů, jako je například lektorské zázemí, kvalita programu, spokojenost absolventů programů, dodržování zákonných a etických norem atd.

Členství a následná akreditace v AIMV je zárukou standardu kvality, profesionality, poctivosti a korektního přístupu k zájemcům o vzdělávání a vzdělávací programy.