VŠE O DBA

Program DBA (Doctor of Business Administration) představuje nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání a je třetím nejvyšším stupněm po BBA (Bachelor of Business Administration) a MBA (Master of Business Administration). Studium DBA je určeno především vrcholovým manažerům na senior pozicích, kteří chtějí získat nejvyšší dosažitelnou úroveň vzdělání v manažerské oblasti a zajímají se i o vědecko-výzkumný aspekt manažerské práce.

Požadavky na přijetí do programu jsou na většině škol v České republice obdobné. Nevyhnutnou podmínkou je dosažené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (ukončený magisterský, resp. inženýrský studijní program). Další podmínkou bývá často několikaletá manažerská praxe na vedoucích pozicích a také znalost anglického jazyka, popřípadě i více cizích jazyků.

S ohledem na profil potenciálních studentů mají programy DBA nejčastěji kombinovanou podobu, která účastníkům umožňuje zvyšovat své vzdělání a kvalifikaci bez velkých omezení v profesním nebo osobním životě. Studium DBA je tedy organizováno blended-learning, externí nebo distanční formou.

Stěžejní částí studia je psaní disertační práce pod dohledem odborného školitele. Na rozdíl od programů PhD (Doctor of Philosophy) je však program DBA zaměřen spíše na aplikovaný než na teoretický vědecký výzkum. Základní požadavek na praktičnost manažerského vzdělávání je tudíž obsažen i při studiu DBA. Nedílnou součástí studia je i publikační činnost, která je jednou z podmínek pro úspěšné absolvování programu.

Délka studia se obvykle pohybuje v rozmezí 3 až 5 let.

Výuka probíhá v České republice v českém jazyce, resp. v kombinaci s anglickým jazykem, méně často i výhradně v angličtině.

Studium je po absolvování všech náležitostí ukončeno obhajobou disertační práce před komisí. Úspěšní absolventi získávají profesní titul DBA a příslušný diplom.

Titul DBA je neakademický titul, který se uvádí za jménem. V případě, že poskytovatel programu DBA má uzavřenou validační smlouvu se zahraniční univerzitou, může být tento titul zahraniční univerzitou validován na zahraniční titul PhD (pro jeho uznání za akademický titul v České republice je i v tomto případě zapotřebí absolvovat nostrifikační proces na MŠMT).

Pro uznání titulu DBA v zahraničí lze říci, že neexistuje jednotná nadnárodní autorita, která by zaručovala kvalitu manažerského vzdělání na mezinárodní úrovni. Vždy však platí, že kvalita absolventa se prokáže v praxi, ve které zužitkuje své nabyté znalosti a dovednosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *