Vize a cíl

Vizí a cílem Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) je přispívat k rozvoji oboru manažerského vzdělávání v České republice v kontextu moderních světových trendů.

AIMV chce především prosazovat v manažerském vzdělávání:

  • vysokou kvalitu lektorského zázemí,
  • vysokou kvalitu vlastního vzdělávacího programu,
  • vysokou spokojenost a praktický přínos pro absolventy programu,
  • dodržování zákonných a etických norem,
  • vysokou profesionalitu ve všech ostatních činnostech.

Leave a Reply

Required fields are marked*