VŠE O LLM

Program LLM (Master of Laws) je určen pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem, pracovníky veřejné správy a samozřejmě také pro právníky a advokáty, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem. Absolvent programu LLM získá přehled ve všech právních oblastech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí.

Požadavky k přijetí jsou na většině škol a institucí v České republice velmi podobné. Hlavní podmínkou je ukončené vysokoškolské právnické vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání neprávního zaměření s praxí v právní oblasti. Ke studiu programu LLM může být ve výjimečných případech přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, pokud splňuje podmínku alespoň pětileté manažerské praxe v právní oblasti.

Forma studia je jak prezenční, tak kombinovaná. Nejběžnější formou studia LLM v České republice je distanční studium při zaměstnání. Studium při zaměstnání má tu výhodu, že umožňuje účastníkům bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do praxe.

Délka trvání studia může být různá. Vzdělávání obvykle trvá od 2 do 4 let.

Cena LLM studia se v České republice pohybuje v rozmezí od sto osmdesáti tisíc korun do zhruba tří set tisíc korun.

Studium je zpravidla ukončeno obhajobou závěrečné práce. Úspěšní absolventi programu získávají profesní titul LLM a příslušný diplom, popř. certifikát.

Titul LLM, je profesní neakademický titul, který se uvádí za jménem. Tento titul je udělovaný absolventům postgraduálního právnického studia, a to nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vzděláním. Donedávna bylo možné získat tento titul jen na zahraničních univerzitách, nyní můžete tento typ studia absolvovat i v České republice.

Titul LLM získaný na některé vzdělávací instituci v České republice, ať již jde o českou školu nebo pobočku zahraniční univerzity, nemůže být nostrifikován, tedy uznán jako ekvivalentní vysokoškolskému titulu. Výjimkou může být pouze prezenční (denní) studium LLM na vysoké škole v zahraničí. V tom případě se zjišťuje, zda obsah předmětů, délka studia a kvalita školy odpovídají studiu na tuzemské fakultě potřebnému k získání titulu.

LLM studium je chápáno jako profesní manažerské vzdělání a je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální. MŠMT neprovádí jeho akreditaci. Získaný titul LLM v ČR neznamená absolvování vysoké školy, ale profesní vzdělání, získání manažerských dovedností a předpoklady pro rychlejší postup v manažerské kariéře. Titul LLM právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem.

Z opačného pohledu, kdy absolvent LLM programu na české vzdělávací instituci, chce toto prezentovat ve vztahu k zahraničí, lze konstatovat, že neexistuje žádný nadnárodní orgán, který rozhoduje o mezinárodním uznání. Konečné slovo má firma, která absolventy zaměstná. Vždy ale platí, že kvalitu absolventa ukáže až praxe, kde své nabyté znalosti uplatní.

Studium práv v USA

Přehled škol a institucí v USA, které nabízejí studium práv. Ke stažení zde.

Zdroj:
Centre Education USA
Commission franco-américaine d’Echanges universitaires et culturels
9, rue Chardin, 75016 PARIS
www.fulbright-france.org
August 2011

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *