Etický kodex

Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) jako sdružení subjektů působících v oblasti vzdělávání přijala níže uvedený Etický kodex.

Členové AIMV se zavazují dodržovat tyto základní hodnoty a standardy:

  • přispívat k rozvoji manažerského vzdělávání v České republice,
  • poskytovat vzdělávání na nejvyšší možné profesionální úrovni,
  • respektovat pravidla etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla,
  • podporovat otevřenou komunikaci,
  • respektovat důvěrnost informací získaných při vzdělávání,
  • poskytovat informace pravdivé, přesné, platné a aktuální,
  • nepodporovat korupční prostředí,
  • budovat a chránit profesní pověst a dobré jméno AIMV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *