Průvodce studijními programy MBA

Master of Business Administration (MBA) je typicky anglo-americký vysokoškolský studijní program magisterské úrovně, zaměřený na získání znalostí obvykle v některém z podoborů managementu, například strategickém managementu, strategickém marketingu, řízení financí apod.

Podmínkou přijetí ke studiu je zpravidla vysokoškolské vzdělání a dostatečná – nejčastěji manažerská – praxe. Ve výjimečných případech je možné přijmout i uchazeče bez VŠ vzdělání, ale s dostatečně dlouhou manažerskou praxí, která formální vzdělání nahradí.

Jaký je typický student MBA?

Střední a vyšší manažer nebo podnikatel, který si potřebuje dále rozšířit praktické manažerské znalosti a dovednosti. Zatímco před deseti lety tvořili MBA studenty zejména manažeři větších, často mezinárodních, firem, v současnosti se stále více studentů MBA rekrutuje i z řad úspěšných českých malých a středních firem (s obraty v řádech desítek až stovek milionů Kč), kde jejich původní zakladatelé/majitelé pociťují stále naléhavěji potřebu manažerského vzdělání, zejm. pak v oblasti strategického, tedy dlouhodobého, řízení svých firem.

Co mi MBA přinese?

Studium MBA programů trvá zpravidla 1,5 až 3 roky, nejčastěji je však dvouleté (při zaměstnání trvá v průměru 2 roky, denní studium 1 až 1,5 roku). Absolventi MBA programů nejenže úspěšně zvládají teoretické manažerské disciplíny, osvojili si také praktické manažerské dovednosti: dokáží efektivně řešit problémy, rozhodovat se a dobře komunikovat. Kromě přednášek jsou metodami výuky často mj. i skupinová řešení případových studií, diskuze a týmové projekty z praxe. Skutečnost, že všichni studenti mají již praktické manažerské zkušenosti, zaručuje kvalitní diskuze odborníků, kteří tak mohou navzájem sdílet své zkušenosti a hledat společná řešení na praktické problémy.

Studium je ukončeno obhajobou projektu a úspěšní absolventi získávají diplom a titul MBA (uváděný za jménem). Na MBA navazuje další stupeň vzdělávání, Doctor of Business Administration (DBA).

Studijní plán MBA

Studenti absolvují ekonomicko-manažerské disciplíny, týkající se typicky strategického řízení firmy a jejích částí – marketingu, financí, výroby, IS-IT, logistiky atd.

MBA v České republice

Studium MBA programů v ČR nabízí téměř dvacet soukromých či veřejných vysokých škol. Studium zde probíhá převážně formou spolupráce se zahraniční univerzitou, přičemž stát na studium nepřispívá, a průměrná výše poplatků se tak pohybuje mezi 100 000 až 200 000 Kč za akademický rok. V ČR se výuka provádí nejčastěji v češtině, příp. v kombinaci s angličtinou, méně často pouze v angličtině. Vzhledem k cílové skupině, aktivním manažerům a podnikatelům, studuje většina studentů v ČR kombinovanou formou při zaměstnání.

Zdroj: finance.cz, 17. 2. 2011, autor: studentskefinance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *