MBA jako klíč k získání manažerského úspěchu

Prvotřídní vzdělání dnes pro mnoho manažerů znamená vstupenku do světa businessu. Jedna z možností, jak získat komplexní vědomosti, je studium programu MBA (Master ofBusiness Administration). Ale ten se dost liší od vzdělání, které většina lidí dosud absolvovala, ať už se to týče předmětů, způsobu výuky, vzájemné návaznosti kurzů i konečného cíle vzdělání.

Studenti programů MBA věří, že rozvoj jejich vědomostní základny jim umožní chopit se příležitostí, na které by jinak museli dlouho čekat. Věří rovněž, že vzestup v kariéře, který titul MBA přináší, ospravedlní namáhavou práci, dlouhé hodiny a stohy přečtených knih a vyřešených úloh. Ve většině případů je tomu skutečně tak.
Mnoho lidí pracuje v oboru, který nemá moc společného s jejich původním směrem studií. Nebo se titul, který získali, hodí jen pro některé oblasti jejich zaměstnání, ale ne pro všechny. MBA člověku umožňuje přesunout se do jiné kategorie práce a profesních příležitostí. Pomůže člověku vyniknout, a to způsobem, kterého si mnohé firmy povšimnou. Většina vedoucích manažerů si je vědoma, že titul MBA znamená, že jeho držitel má alespoň základní povědomí o financích, účetnictví, personalistice, marketingu, řízení rizik, strategiích, řízení dodavatelského řetězce, transakcích a tak dále. A že titul MBA okamžitě prozrazuje o člověku víc než jeho předešlé tituly ze studií jazyka, historie, ekonomie, politických věd či jakýkoli jiný univerzitní titul. Pochází-li MBA titul navíc z kvalitní, akreditované školy, tím lépe, protože stejný standard kvality lze předpokládat i u studenta samotného.

Rozdíly >

Ovšem ne každý MBA program se hodí pro každého a případný zájemce o studium by měl zvážit, zda kromě prestiže přináší zvolený směr, i to, co od něj uchazeč očekává. Některé programy se zaměřují na získání všestranných znalostí studenta, aby po absolvování studia mohl nastoupit na pozici, kde se od něj bude vyžadovat všeobecný rozhled. Jiné se soustřeďují na konkrétní oblasti – jako například marketing či informatika. Pro výběr školy by měl být důležitý i profesorský sbor a jeho kvalita. Naprosto specifický je pak elitní program Executive MBA, který je určen pro studenty, jež získali ve svých firmách už určité postavení a mohou si dovolit i několikadenní absenci v kanceláři. V průměru mají manažeři v EMBA programu za sebou desetiletou profesní praxi, a i to přináší do výuky určitou jedinečnost, protože díky těmto zkušenostem vznikají na přednáškách velmi přínosné diskuze z praxe.

Čas, místo a peníze >

Při hledání nejvhodnějšího MBA programu asi zájemci nejdříve zohlední základní věci – čas, peníze a lokalitu.
Rozhodnutí kde studovat, i když se to nemusí zdát, je poměrně důležité.
Zvolit program ve svém bydlišti, nebo takový, za nímž je nutné dojíždět? Existují i mnohé vzdělávací možnosti on-line, které lze studovat z domova. Jednou z výhod lokálního studia je, že umožňuje napojit se na další aktivity ve stejné oblasti, což může absolventovi pomoci mnoha způsoby: hlavním užitkem pak jsou obchodní kontakty a nové obchodní příležitosti. Nicméně možnost za titulem cestovat, může znamenat pro adepta MBA nezaměnitelné zkušenosti, které mu do budoucna pomohou zajistit si opěrné body v regionu či městě, kde je dosud neměl. Nalezení nových přátel a vytvoření dobrých vztahů s lidmi z různých profesí pak přináší další zásadní rozměr. Vytvoření sítě kontaktů může v budoucnu znamenat otevřené dveře k podnikatelským příležitostem, spolehlivému obchodnímu partnerovi nebo investorovi.
Studium MBA ovšem znamená také tvrdou práci a nemalé investice jak časové, tak finanční. Časový plán kurzů může být hlavním rozhodovacím faktorem při výběru programu, protože ne každý zaměstnavatel je ochotný tolerovat opakované absence. Výuka obvykle spadá do všeobecných kategorií: denní studium (většina kurzů probíhá během týdne), externí (večery a víkendy) a modulární (kurzy probíhají v určených obdobích měsíce nebo ob měsíc). Jsou i specifické kurzy, které probíhají od středy do neděle jednou měsíčně na rozdíl od typického formátu pravidelných víkendů.
Každý zájemce o titul MBA musí zvážit také finanční stránku studia. Přestože kvalitní MBA vzdělání není levnou záležitostí, nelze ho považovat jen za omezení životního stylu.
Jde především o zásadní investici do budoucna. Společnosti vnímají své zaměstnance jako lidský kapitál, tudíž ten, kdo se rozhodne investovat peníze do vzdělání, má po získání titulu MBA výrazně vyšší hodnotu na trhu práce. Z opačného pohledu vyšší školné obvykle znamená kvalitnější obsah výuky a především profesory. Ti nejlepší a nejchytřejší pracují pro ty školy, které si mohou dovolit poskytnout nejen odpovídající plat, ale též zázemí a zdroje pro výzkum v jejich oboru. Proto by cena za kurz neměla být hlavním kritériem pro výběr programu. Je třeba přihlédnout k faktu, že školné není určené jen pro zisk školy, ale má přitáhnout nejlepší kapacity – což se studentům vrací zpátky ve formě skvělých učebních postupů, posledních případových studií, aktuálních informací a používaných podkladů.

Dřina >

Ať už si uchazeč o titul MBA zvolí jakýkoli program, musí být připraven na pořádnou dřinu. Tak jako se vším; každý z programu MBA získá to, co do něj vloží. Jediný správný přístup je studovat učebnice, plnit domácí úkoly, pročítat své zápisky a účastnit se skupinových projektů. Obětovat svůj čas vytváření vztahů se spolužáky.
Co s nabytými znalostmi pak čerstvý MBA manažer udělá, je jen na něm.
Ale je jasné, že přehled o všech hlavních oblastech obchodu ho posouvá o míle napřed před konkurenci. Stačí se jen připravit na nové kariérní či obchodní příležitosti, a když se objeví, není důvod obávat se neúspěchu.

Zdroj: E15, 28. 1. 2011, rubrika: vzdělávání, vysoké školy, autor: Belinda Whittakerová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *