Osobnostmi vzdělávání dospělých za rok 2015 se stali prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.; Ing. Ivo Toman a Michal Henych, MBA

Praha 5. 2. 2016 – Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV), Česká andragogická společnost (ČAS) a LIGS University společně vyhlásily vítěze cen Osobnost vzdělávání dospělých 2015 a LIGS AWARDS 2015. Vítězi ve svých kategoriích se stali prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.; Ing. Ivo Toman a Michal Henych, MBA.
Během slavnostního večera, který se konal pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA a za přítomnosti jeho náměstkyně, paní Ing. Lucie Orgoníkové, dne 4. 2. 2016 v Clarion Congress Hotel Prague, byli vyhlášeni vítězové cen Osobnost vzdělávání dospělých 2015 a LIGS AWARDS 2015.
„Cenu Osobnost vzdělávání dospělých vyhlašuje již sedmým rokem Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) společně s Českou andragogickou společností (ČAS) v rámci snahy o ocenění významných osobností působících na poli vzdělávání dospělých a úsilí o popularizaci celého odvětví“, řekl za organizátory PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA.
Jako první byl vyhlášen vítěz kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.), kterým se stal Ing. Ivo Toman – zakladatel vzdělávací společnosti TAXUS International.
Osobností vzdělávání dospělých za rok 2015 v oblasti akademického vzdělávání se stal prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. Pan profesor Růžička, který se v lednu letošního roku dožil sedmdesáti let, je přední český právník, profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí již 36 rokem a v letech 2010 – 2011 děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
„Jako další byl vyhlášen vítěz ceny LIGS AWARDS 2015. Cílem ceny LIGS AWARDS je najít a představit osobnosti, které se podle navrhovatelů významně podílí na rozvoji odvětví dalšího profesního vzdělávání v České republice a dále propagaci významu vzdělávání dospělých ve společnosti,“ dodal Pavel Makovský.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA President
LIGS University
telefon: +420 273 039 062
mobilní telefon: +420 731 705 826
e-mail: makovsky@ligsuniversity.cz
webové stránky: www.ligsuniversity.cz

Stručně o oceněných:

Osobnost vzdělávání dospělých 2015 v oblasti akademického vzdělávání
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., který se v lednu letošního roku dožil 70 let je přední český právník, profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí již 36 rokem a v letech 2010 – 2011 děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Profesor Růžička se zaměřuje především na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení. Je dlouholetým pedagogem Právnické fakulty University Karlovy a členem tamní katedry obchodního práva. Profesorem byl jmenován v roce 2006. Je autorem 7 monografií, autorem či spoluautorem učebnic a učebních pomůcek, napsal více jak 200 odborných článků publikovaných v tuzemsku i zahraničí. Působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu v Moskvě, u řady mezinárodních rozhodčích soudů ad hoc (např. ICC v Paříži), rozhoduje mezinárodní investiční spory. Od roku 1981 je členem České společnosti pro mezinárodní právo. Dále je členem mnoha akademických rad. Mezi lety 2006 a 2010 byl členem Pracovní komise pro právo a bezpečnost Akreditační komise MŠMT.

Osobnost vzdělávání dospělých 2015

kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)
Ing. Ivo Toman je zakladatelem vzdělávací společnosti TAXUS International. Narodil se s Touretteovým syndromem, který se projevuje pohybovými a zvukovými tiky a poruchami chování. I přes problémy způsobené tímto postižením absolvoval VŠLD ve Zvolenu. Po roce 1989 se začal zajímat o prodej, marketing a aplikovanou psychologii. Stal se prodejcem v přímém prodeji. V prodeji finančních produktů a potravinových doplňků měl úspěchy, proto ho požádali, aby školil jiné. O svých prodejních zkušenostech napsal v roce 1995 knihu „Jak začít MLM“. Prodalo se jich přes 300 000. Celkem napsal 12 knih. Vyškolil desítky tisíc lidí v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Stal se jedním z nejznámějších českých školitelů a odborníků na osobní rozvoj. Nahrál několik vzdělávacích audio a video programů s názvem Instinkt zabijáka. Ten pomáhá podnikatelům a firmám uspět v konkurenčním boji. Toto vzdělávání oceňují hlavně ti manažeři, kteří z nejrůznějších důvodů nemají čas nebo nechtějí číst knihy. Od roku 2002 žije v Praze. S bývalou manželkou v roce 2004 uvedli na český a slovenský trh Revoluční angličtinu TAXUS Learning. V roce 2005 přišla na trh Revoluční němčina TAXUS Learning. V roce 2014 byla spuštěna již 3. generace Revoluční angličtiny (v roce 2015 3. generace němčiny). Ivo Toman za 20 let celkem prodal přes půl milionu knih a přes půl milionu CD. Ivo Toman věnuje část svých příjmů podobně postiženým lidem jako je on sám, kteří neměli to štěstí a z různých důvodů se neprosadili. Ivo Toman byl v roce 2008 oceněn zařazením do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic.

LIGS AWARDS 2015

Michal Henych, MBA působí jako výkonný ředitel společnosti TrimCon poskytující poradenské, konzultační a koučovací služby v oblasti rozvoje managementu firem. Vzdělávání manažerů se věnuje od roku 2004, kdy začal své studium MBA, na kterém od té doby působí jako lektor. Do roku 2004 byl v IT businessu, převážně jako ředitel či člen TOP managementu. Michal Henych je spoluautorem cyklu knih o managementu zaměřeného na maximální propojení teorie a praxe. Jeho přístup k managementu můžete lépe poznat i z mnoha článků, které publikuje např. na portálu management.cz. Při výuce se snaží o maximální zapojení účastníků formou domýšlení modelů do praktických situací v jejich firmách. Z oblastí managementu jsou mu pak nejblíže strategie, marketing, ale i projektové a procesní řízení a hlavně vše, co souvisí s vedením lidí a firemní kulturou. Michal věří, že nezáleží na tom, jaké máte ve firmě systémy řízení, procesy a směrnice – důležité je hlavně to, zda lidé chtějí či nechtějí spolupracovat. A to je i cílem jeho snažení při konzultační činnosti – dosáhnout toho, aby lidé více spolupracovali, dosahovali lepších výsledků a přitom je to i bavilo. Protože věří, že změnit lze všechno, jen se člověk musí rozhodnout, že to chce udělat, je mu blízký citát Steva Jobse: „Váš čas je omezený, tak jej neztrácejte tím, abyste žili život někoho jiného.“

Stručně o vyhlašovatelích cen:

LIGS University je moderní univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy amerického a evropského vzdělávání. LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než deseti letou tradici. Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské vzdělávací programy BBA, MBA, MPA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském a anglickém jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků. Více informací o LIGS University a programech naleznete na www.ligsuniversity.cz.
Česká andragogická společnost (ČAS) byla založena v roce 2008 jako občanské sdružení odborníků a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají teorií a praxí vzdělávání dospělých. Z aktivit sdružení lze zmínit vydávání vlastní knižní edice Česká a slovenská andragogika, pořádání pravidelných cyklů přednášek a realizaci vzdělávacích akcí, například rekvalifikačního vzdělávacího programu Mediátor/ka a Lektor/ka vzdělávání dospělých. Více o společnosti naleznete na webu www.candrs.cz.
Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) sdružuje kvalitní vzdělávací instituce v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti manažerského vzdělávání. AIMV na stránkách www.vseomba.cz přináší na jednom místě maximum informací o manažerských programech BBA, MBA, MPA, MSc, LLM A DBA v ČR. Potenciální zájemci se také mohou rychleji zorientovat v nabídce více než 110 specializací a programů od 23 poskytovatelů, kteří vydávají titul zahraniční univerzity. Navíc si výběr mohou zúžit díky volbě ze sedmi výběrových kritérií, jako například forma výuky, vyučovací jazyk, specializace, cenové rozpětí atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *