Osobnosti vzdělávání dospělých 2015

Osobností vzdělávání dospělých 2015 v oblasti akademického vzdělávání se stal prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., který se v lednu letošního roku dožil 70 let. Profesor Růžička je přední český právník, profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde působí již 36 rokem a v letech 2010 – 2011 děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Profesor Růžička se zaměřuje především na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení. Je dlouholetým pedagogem Právnické fakulty University Karlovy a členem tamní katedry obchodního práva. Profesorem byl jmenován v roce 2006. Je autorem 7 monografií, autorem či spoluautorem učebnic a učebních pomůcek, napsal více jak 200 odborných článků publikovaných v tuzemsku i zahraničí. Působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Mezinárodního obchodního rozhodčího soudu v Moskvě, u řady mezinárodních rozhodčích soudů ad hoc (např. ICC v Paříži), rozhoduje mezinárodní investiční spory. Od roku 1981 je členem České společnosti pro mezinárodní právo. Dále je členem mnoha akademických rad. Mezi lety 2006 a 2010 byl členem Pracovní komise pro právo a bezpečnost Akreditační komise MŠMT.

Osobností vzdělávání dospělých 2015 v kategorii Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.) se stal Ing. Ivo Toman,  který je zakladatelem vzdělávací společnosti TAXUS International. Narodil se s Touretteovým syndromem, který se projevuje pohybovými a zvukovými tiky a poruchami chování.  I přes problémy způsobené tímto postižením absolvoval VŠLD ve Zvolenu. Po roce 1989 se začal zajímat o prodej, marketing a aplikovanou psychologii. Stal se prodejcem v přímém prodeji. V prodeji finančních produktů a potravinových doplňků měl úspěchy, proto ho požádali, aby školil jiné. O svých prodejních zkušenostech napsal v roce 1995 knihu „Jak začít MLM“. Prodalo se jich přes 300 000. Celkem napsal 12 knih. Vyškolil desítky tisíc lidí v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Stal se jedním z nejznámějších českých školitelů a odborníků na osobní rozvoj. Nahrál několik vzdělávacích audio a video programů s názvem Instinkt zabijáka. Ten pomáhá podnikatelům a firmám uspět v konkurenčním boji. Toto vzdělávání oceňují hlavně ti manažeři, kteří z nejrůznějších důvodů nemají čas nebo nechtějí číst knihy. Od roku 2002 žije v Praze. S bývalou manželkou v roce 2004 uvedli na český a slovenský trh Revoluční angličtinu TAXUS Learning. V roce 2005 přišla na trh Revoluční němčina TAXUS Learning. V roce 2014 byla spuštěna již 3. generace Revoluční angličtiny (v roce 2015 3. generace němčiny). Ivo Toman za 20 let celkem prodal přes půl milionu knih a přes půl milionu CD. Ivo Toman věnuje část svých příjmů podobně postiženým lidem jako je on sám, kteří neměli to štěstí a z různých důvodů se neprosadili. Ivo Toman byl v roce 2008 oceněn zařazením do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic.


Dne 2. 12. 2015 vyhlásila Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) společně s Českou andragogickou společností (ČAS) již VII. ročník ceny Osobnost vzdělávání dospělých v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

Cílem je zviditelnit a ocenit osobnosti, které se podle navrhovatelů nejvíce podílí na rozvoji v oblasti vzdělávání lidských zdrojů v ČR.

Nominovaní kandidáti musí splňovat hlavní kritéria soutěže, kterými jsou:

  • osobní přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů;
  • vykonávání činností směřující ke zkvalitňování vzdělávání v České republice;
  • minimálně pět let praxe v této oblasti.

O vítězi rozhoduje nezávislá komise složená z odborníků z oblasti vzdělávání.

Harmonogram:

  1. Nominační období: 2. 12. 2015 – 25. 1. 2016
  2. Vyhlášení vítězů cen: 4. února 2016 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague

Stačí jen nominovat svého kandidáta či kandidátku a zaslat vyplněnou přihlášku elektronicky nejpozději do 25. ledna 2016 na e-mailovou adresu info@aimv.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *