VŠE O MSc

MSc (Master of Science) představuje postgraduální formu vysokoškolského studia. Je pokračováním bakalářského a předstupněm doktorského studia. Programy MSc se týkají různých oblastí od IT přes přírodní vědy až po vědy společenské. Samotné zaměření programu je vyjádřeno za titulem, např. Master of Science in Business Administration, Master of Science in Finance, Master of Science in Information Technology atd.

Na rozdíl od programu MBA je studium MSc laděno spíše teoreticky a obsahuje více vědecko-výzkumných prvků, jako je vypracování odborných projektů a prací atd. Dalším rozdílem je skupina zájemců, pro kterou je program určen – zatímco u programu MBA se jedná zejména o manažery s řídící praxí, kteří spíše hledají teoretický základ, nové poznatky a zkušenosti, které by byli schopni flexibilně aplikovat do své každodenní práce, programy MSc jsou zaměřené zejména na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech, který by pro ně po absolvování programu MSc představoval konkurenční výhodu na trhu práce.

Požadavkem k přijetí do programu MSc v České republice je většinou minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání. Mezi další možná kritéria patří znalost anglického jazyka nebo absolvování přijímacího řízení.

Forma studia je kombinovaná nebo plně distanční, takže umožňuje studentům věnovat se zvyšování své kvalifikace i při práci.

Délka studia závisí na splnění všech studijních povinností a pohybuje se v rozmezí 12 až 30 měsíců.

Cena za studium v programu MSc v České republice je od sto deseti tisíc do dvou set tisíc korun.

Pro úspěšné ukončení studia je většinou zapotřebí průběžné plnění stanovených požadavků (seminární práce, projekty, účast na přednáškách a seminářích) a obhajoba závěrečné, resp. disertační práce před komisí. Úspěšní absolventi získávají titul MSc uváděný za jménem a příslušný diplom.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *