Osobnost vzdělávání dospělých 2014

Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

Doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. působí na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. V rámci svojí vědecko-výzkumné činnosti se zabývá teoreticko-metodologickými a praxeologickými otázkami sociální pedagogiky, sociální andragogiky a geragogiky. Zabývá se též sociálně-výchovnou péčí o seniory. Významně se zasloužil o rozvoj sociální andragogiky a geragogiky na Slovensku s výrazným přesahem do českého prostředí. Publikoval mnoho odborných publikací a studií z této oblasti. Řadu let spolupracuje s Českou andragogickou společností a dalšími akademickými pracovišti v České republice. Podílí se na konceptualizaci teorie vzdělávání dospělých a seniorů. V roce 2005 mu bylo uděleno pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče a Slovenské akademie věd ocenění „Studentská osobnost Slovenska roku 2004“. V roce 2008 získal Cenu rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře za publikační činnost. V roce 2012 obdržel Cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře v kategorii „zahraniční publikace“, a to za monografii Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti, kterou vydala Česká andragogická společnost. V roce 2013 získal Zlatou medaili Academy of Business in Dąbrowa Górnicza (Poľsko).
Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stala Olga Lošťáková, M. A.

Olga Lošťáková je dlouholetým trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností. Je věčným studentem s otevřenou myslí, neustále hledá inspirace, které může dále předávat svým klientům.  Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových dovedností. Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 4000 účastníky z různých oblastí (IT, výroba, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféra). Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi. Paní Olga je spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010).

 


Dne 18. 11. 2014

Asociace institucí manažerského vzdělávání, o. s. (AIMV) a Česká andragogická společnost, o. s. (ČAS) společně vyhlašují pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR VI. ročník soutěže „Osobnost vzdělávání dospělých 2014“ v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

Cena je vyhlašována ve dvou kategoriích:
1) Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky.
2) Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.).

Nominovaní kandidáti musí splňovat hlavní kritéria, kterými jsou osobní přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů, vykonávání činnosti směřující ke zkvalitňování vzdělávání v České republice a minimálně pět let praxe v této oblasti.

Harmonogram:

1)      Nominační období: 18. listopad 2014 – 25. leden 2015
2)      Vyhlášení vítězů: 5. února 2015 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *