Osobnost vzdělávání dospělých 2013

Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. se problematice teorie a praxe vzdělávání dospělých věnuje od doby, kdy absolvoval v roce 1972 filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po společenských změnách v roce 1989 se výrazně podílel na přenosu západoevropského know-how z oblasti vzdělávání dospělých do československých, resp. českých podmínek. Nejprve pracoval ve vzdělávací nadaci švýcarské vlády Transfer, kterou vedla legenda pražského jara prof. Ota Šik. Dále působil ve firmě Bertelsmann Media, která se v rámci Německé korespondenční akademie soustředila na komplexní systém korespondenčního vzdělávání. Od roku 1997 přešel do akademické sféry, jako vysokoškolský pedagog. Začal se intenzivně věnovat oblasti andragogické didaktiky a v roce 1998 vydal první vysokoškolskou učebnici na toto téma, která dodnes vyšla již v  pěti doplněných a upravených vydáních. Další oblastí zájmu pana docenta Mužíka je oblast profesního vzdělávání dospělých a marketing a management ve vzdělávání. Na tuto problematiku v loňském roce získal grant Demokritovy univerzity z Atén, zaměřený na výměnu know-how z vybraných zemí Evropské unie. Na toto téma také vyjde v nakladatelství Ohře Media monografie s názvem Management pracovního výkonu. Více o držiteli ocenění Osobnost vzdělávání dospělých roku 2013 v kategorii Rozvoj teorie vzdělávání dospělých se můžete dozvědět na jeho webových stránkách www.jaroslavmuzik.cz.

Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ se stal Ing. Miroslav Rumler, CSc.

Ing. Miroslav Rumler, CSc. absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a prakticky po celou dobu své pracovní kariery pracuje v oblasti vzdělávání dospělých. V posledních mnoha letech se orientuje především na oblast logistiky a řízení logistických řetězců. Od roku 1993 je jednatelem a partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Reliant s.r.o. orientované především do oblasti logistiky a dopravy. Od roku 1993 zakladatel a následně prezident České logistické asociace, člen odborné komise Evropské logistické asociace (ELA). Od roku 2009 doživotně čestný prezident České logistické asociace. V roce 1993 ve spolupráci s Princeton University a  City University of  New York zorganizoval vzdělávací třítýdenní vzdělávací program „Market Economy Logistic“ určený především pro vrcholové manažery z logistické praxe a specialisty z univerzit. Získané osnovy, učební texty i případové studie dostali v rámci projektu k dispozici další odborníci a staly se vodítkem pro odborné vzdělávání dospělých v České republice i na Slovensku. Ing. Miroslav Rumler, CSc., přednáší v řadě specializovaných rekvalifikačních a postgraduálních projektů, přednáší nejen na českých, ale i zahraničních univerzitách, napsal řadu odborných učebních textů, případových studií, aktivně se zúčastňuje mezinárodních konferencí a je mezinárodně uznávaným odborníkem pro tuto oblast.

 


 

Dne 25. 11. 2013

Asociace institucí manažerského vzdělávání, o. s. (AIMV) a Česká andragogická společnost, o. s. (ČAS) vyhlašují V. ročník soutěže „Osobnost vzdělávání dospělých 2013“ v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

Soutěžící musí splňovat hlavní kritéria soutěže, kterými jsou osobní přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů, vykonávání činnosti směřující ke zkvalitňování vzdělávání v České republice a minimálně pět let praxe v této oblasti.

Harmonogram soutěže:

1)      Nominační období: listopad 2013 – leden 2014
2)      Vyhlášení soutěže: 5. února 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *