Anketa: Studium při zaměstnání

Otázky ankety:

1) Zhodnoťte zájem o studium při zaměstnání na vaší škole.
2) Co konkrétně zájemcům o studium vaše škola nabízí?

Lenka Šolcová Academic Assistant, IPFM

1) Zájem o studium na IPFM mají především manažeři z řad středního managementu, kteří jsou při svém plném pracovním nasazení časově velmi vytížení.

Přesto se ale chtějí dále vzdělávat. Náš MBA program je ušit na míru právě takovým zájemcům. Největší zájem sledujeme o náš MBA program v němčině, který je na českém trhu MBA studia zcela ojedinělý. Velká část našich studentů pravidelně dojíždí na kurzy z Německa, podařilo se nám tedy úspěšně se etablovat i v rámci německého trhu.

2) IPFM nabízí MBA studium obecného managementu v angličtině a němčině. Výuka probíhá formou třídenních prezenčních modulů, které se konají vždy od pátku do neděle jednou do měsíce. Kurzy jsou vedeny zahraničními vyučujícími, ať už jde o profesory z akademické půdy, či odborníky z praxe. Naším cílem je poskytovat studium, které propojuje vědecky fundovanou teoretickou základnu s aktuálními poznatky a zkušenostmi z praxe.

Pavel Makovský Managing partner, London International Graduate School

1) Jsme velmi potěšeni, že zájem o naše profesní manažerské programy neustále stoupá. Od našich účastníků programů víme, že oceňují zejména naši distanční formu programů přizpůsobenou časově velmi zaneprázdněným účastníkům, kvalitní lektory z praxe, nabídku specializací, možnost navázání nových kontaktů a vstřícný a pružný přístup. Pro nás je tento zájem velmi zavazující, a proto stále pracujeme na zkvalitňování a rozšiřování naší nabídky služeb.

2) LIGS poskytuje kvalitní profesní manažerské vzdělávací programy v českém jazyce. Zájemci si mohou vybrat z více specializací distančních manažerských programů Executive MBA či LLM. Nezatěžují účastníky častým dojížděním do místa výuky, avšak zároveň umožňují osobní výměnu praktických zkušeností a poznatků. V souladu s moderními trendy v oblasti vzdělávání nově otevíráme program Interactive Online MBA ve 14 specializacích.

Petr Budinský Prorektor, Vysoká škola finanční a správní

1) Vysoká škola finanční a správní nabízí všechny svoje akreditované obory v kombinované formě, která je zacílena přímo na studium při zaměstnání. Stejné výhody mají pro studenty i programy BSBA a MBA, které naše univerzita nabízí ve spolupráci se City University of Seattle. Zájem o naši školu je enormní. Vždyť v letošním akademickém roce máme více než 5500 studentů, a z toho je 60 procent studentů kombinovaného studia.

2) V bakalářském i magisterském studiu můžete v Praze, Kladně a Mostě absolvovat řadu oborů.
K nejoblíbenějším patří Marketingová komunikace či Řízení podniku a podnikové finance. Novinkou je obor v angličtině Business Management and Corporate Finance. A brzy otevřeme další nový obor Právo ve veřejné správě. Talentovaní studenti nemusí studium ukončit magisterským titulem. Akreditací doktorského studijního programu v oboru Finance získali možnost pokračovat ve studiu a dosáhnout titulu Ph. D.

Andreas Antonopoulos Rektor, University of New York in Prague

1) Naše univerzita nabízí flexibilní bakalářské studium podnikového řízení (business administration) zakončené získáním titulu BA těm zájemcům, kteří by rádi studovali, ovšem nemohou si dovolit přerušit profesionální kariéru. Z celkového počtu studentů, kteří navštěvují náš víkendový studijní program, jen méně než 10 procent pracuje na plný úvazek. Toto číslo se dlouhodobě nemění. Jiná je situace u magisterských programů, zvláště pak MBA, kde podíl zaměstnanců na plný úvazek činí něco mezi 70 až 90 procenty všech studentů. Studium MBA je z hlediska počtu uchazečů náš nejrychleji rostoucí program.

2) Klíčovou výhodou UNYP je její flexibilita. Nabízíme mnoho víkendových studijních programů. Naši administrativní pracovníci jsou kdykoliv ochotni pomoci studentům, kterým je rovněž k dispozici on-line knihovna. Také investujeme do akreditace oborů. Naši vyučující mají velké zkušenosti z podnikové sféry. To znamená, jestliže na UNYP navštěvujete přednášku projektového managementu, pak váš profesor pravděpodobně bude mít více než třicetileté zkušenosti s řízením těchto procesů v těch nejlepších společnostech.

Vladimír Chalupský Vedoucí projektu UK – MBA, VÚTB

1) Zájem poměrně značný: počet podaných přihlášek do kombinované formy studia oborů podnikové finance a obchod a řízení a ekonomika podniků pro akademický rok 2010/2011 – 520, počet přijatých uchazečů 180 (úspěšnost 34,62 procenta).

2) ? kombinovaná forma studia – navazující magisterské studijní obory: Podnikové finance a obchod, Řízení a ekonomika podniku ?programy celoživotního vzdělávání – bakalářské Daňové poradenství, Manažerská informatika, navazující magisterské Podnikové finance a obchod, Řízení a ekonomika podniku ?programy MBA ?joint-degree program ve spolupráci s univerzitami v Nottinghamu (UK) a Katowicích (Polsko) Programy mají vynikající akademickou úroveň, s výraznou orientací na řešení praktických problémů, jejich dominantním rysem je vysoká míra zapojení studentů do řešení praktických problémů firem, důraz na interaktivní formy výuky a na kvalitu celého výukového procesu.

Michal Henych Lektor, Management TC

1) Zájem je napříč obory, včetně neziskových organizací a státní správy. První stupeň studia MBA Basics poskytuje ucelené manažerské vzdělání. Proto ho studují všichni manažeři, kteří potřebují efektivně vést lidi – nejen ředitelé, ale i projektoví manažeři, vedoucí oddělení a tak dále. Druhý stupeň studia pomůže realizovat konkrétní změny v organizaci. A to i v takových organizacích, kde je na první pohled realizovat nelze či se nedaří je dotahovat do konce.

2) Po absolvování našeho MBA bude student schopen nejen použít teorii, ale pomocí projektů opravdu zlepší fungování své organizace. Tyto projekty jsou totiž jedinou „zkouškou“ toho, co se student naučil.
Absolvent také získá manažerský nadhled a naučí se určit priority tak, aby navržené změny přinesly organizaci maximální hodnotu a lepší výsledky. Také pozná mnoho nových lidí – spolužáků, se kterými zůstane v kontaktu i po ukončení studia.

Martin Farka Zástupce ředitele, Ekocentrum Podhoubí

1) Ekocentrum Podhoubí rozšiřuje vzdělání pedagogů a pracovníků neziskovek z oblasti ekologické výuky. Díky ekonomicko-politické situaci a úsporným opatřením ze strany státu, které mají významný dopad na objem financí ve školství a v neziskovém sektoru, poptávka po školení a seminářích poslední půlrok dramaticky poklesla. Dalším faktorem ovlivňujícím zájem o vzdělávání je nedostatek času, proto se snažíme přizpůsobit cenu a vyjít vstříc časovým možnostem klientů.

2) Formou interaktivních seminářů zvyšujeme odbornost koordinátorů ekologické výuky ze všech úrovní škol a odborníků z neziskových organizací. Ve výuce aplikujeme nejnovější progresivní metody a trendy ve vzdělávání a vyučujeme moderní témata, která jsou dobře uplatnitelná i v komerční sféře, jako je psychologie, tvorba videodokumentu a reportáže a další.

Zdroj: E15, 25. 2. 2011, rubrika: Speciál – vzdělávání, kariéra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *