Vše o BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA v České republice na jednom místě

Cílem AIMV a těchto stránek je:

  • informovat potenciální zájemce o manažerských programech Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), Master of Science (MSc), Master of Laws (LLM) a Doctor of Business Administration (DBA) v České republice,
  • přispívat ke zvyšování kvality manažerských programu v ČR, hledat a oceňovat odborníky z oboru teorie a praxe vzdělávaní dospělých,
  • zabývat se problematikou interactive online vzdělávaní v České republice a ve světě,
  • spolupracovat s orgány státní správy a dalšími profesními a odbornými asociacemi, s profesionály a odborníky věnujícími se problematice manažerského vzdělávaní,
  • přinášet odpovědi návštěvníkům stránek.

 * Pozn.: AIMV se zcela ztotožňuje s názorem, že programy Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), Master of Science (MSc), Master of Laws (LLM) a Doctor of Business Administration (DBA) jsou zahraniční tituly, a proto by je měly poskytovat školy vydávající svým absolventům diplomy ze zahraničních vysokých škol, nebo jsou školy držiteli kvalitní zahraniční akreditace (viz. seznam).

Víte například, že:

  • v České republice je téměř 50 institucí, které nabízejí programy Bachelor of Business Administration (BBA), Master of Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), Master of Science (MSc), Master of Laws (LLM) a Doctor of Business Administration (DBA), ale jen necelá polovina vydává diplomy zahraniční vysoké školy nebo je držitelem kvalitní akreditace?
  • v posledních dvou až třech letech vzniklo v České republice přibližně 10 až 15 MBA škol, ale žádná nevydává titul zahraniční univerzity, ani není držitelem kvalitní akreditace? Proto se vyplatí při rozhodování, kde chcete program BBA, MBA, MPA, MSc, LLM či DBA absolvovat, a kde také utratit nemalé finanční prostředky, hledat informace, srovnávat a prověřovat informace od samotných škol.
  • v ČR neexistuje legislativa upravující programy BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA? Proto ani žádná státní autorita (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či Ministerstvo vnitra) programy BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA neakredituje. Pokud škola uvádí, že jsou její programy akreditovány ministerstvy, rozhodně se nejedná o pravdu. Nejčastěji se jedná o rekvalifikační či jiné kurzy, ale ne o programy BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA jako celek.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporuje snahu a iniciativu Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) informovat zájemce o vzdělávání v manažerských programech BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA v České republice. Více informací naleznete zde.


Na těchto stránkách najdete rovněž aktuality a zajímavé články z oblasti BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA programů, jejich popisy, nejrůznější statistiky a informace o provozovateli serveru, kterým je Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV). Tato asociace vznikla pro všechny poskytovatele manažerského vzdělávání, kteří jsou zaměřeni na vzdělávání využitelné v praxi, prováděné s využitím moderních trendů, postupů a ne na vzdělávání jaké známe z akademického (formálního) prostředí, tzn. biflování textů, nezáživné přednášky apod.

AIMV se v oblasti manažerských programů BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA řídí posudkem renomované advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, ze kterého vyplývá, že zahraniční titul je možné získat v rámci studia na území České republiky vedle případu ve smyslu § 60a ZVŠ (resp. § 47a ZVŠ) pouze cestou validace programu zahraniční vysoké školy, tzn., že studenti jsou vedeni společně jako studenti zahraniční vysoké školy a tuzemské vysoké školy či fyzické osoby nebo právnické osoby, která není vysokou školou ve smyslu zákona o vysokých školách (studenti mají statut tzv. associated student), a po úspěšném absolvování studia jim pak tato zahraniční vysoká škola udělí příslušný zahraniční titul. AIMV uznává také jako potvrzení kvality, pokud je daná škola držitelem nejuznávanějších akreditací pro oblast business vzdělávání. Tyto podmínky splňuje 23 institucí a škol působících v ČR.

Zajímají Vás další informace o programech BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@vseomba.cz.


MBA (Master of Business Administration) 

Je vysokoškolský postgraduální studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. K MBA studiu jsou přijímání pouze uchazeči s minimálně bakalářským vysokoškolským vzděláním a s dostatečnou, zejména manažerskou praxí. Studium MBAprogramů je zpravidla jeden a půl až tříleté, nejčastěji však dvouleté. Titul MBA je v manažerské praxi globálně uznáván.

Dnešním trendem není samotné získání vysokoškolského titulu a několikaleté studium na univerzitě. Školství a vzdělávání zaznamenává dynamický rozvoj a určité profese mají dokonce povinnost celoživotního vzdělávání a profesního růstu. V mnoha případech však převládá potřeba osobního rozvoje, zvýšení kvalifikace a odbornosti. Právě pro zdokonalení profesních dovedností, pro osobní rozvoj a zvýšení kvalifikace bude vaším dalším významným krokem, profesní studijní program MBA.

Uspět v mezinárodní konkurenci vyžaduje soustavnou a cílevědomou práci, rozvoj schopností, znalostí a dovedností, analytický přístup a kritické myšlení. Pouze další vzdělávání a profesní rozvojvám poskytne příležitost dosáhnout stanoveného cíle. Studium MBA je určeno pro vrcholové manažery a úspěšné podnikatele a má uplatnění v různých sférách soukromého i veřejného sektoru. Z výzkumů vyplývá, že lidé s titulem MBA mají vyšší platy a pozitivně nastartovaný kariérní růst.

Ať už jste manažer firmy s dlouholetou praxí, úspěšný podnikatel nebo primář oddělení v nemocnici, nároky na tuto funkci jsou vysoké a schopnost vlastní iniciativy je nutností.Studium MBA pro vás bude nejen osobní výzvou, ale rovněž jakýmsi závěrečným testem svého profesního rozvoje, ověřením vašich dovedností a zkušeností, strategického myšlení a manažerských schopností. Kromě nabytí titulu vedle vašeho jména získáte nové kontakty, další pevné vazby a nadstandardní zkušenosti, které rovněž významně přispějí k upevnění vaší manažerské pozice.

Novinky 

5. 2. 2016 - Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) a Česká andragogická společnost (ČAS) společně vyhlásily vítěze ceny Osobnost vzdělávání dospělých 2015. Vítězi ve svých kategoriích se stali prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. a Ing. Ivo Toman. Více informací zde.

2. 12. 2015 - Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) společně s Českou andragogickou společností (ČAS) vyhlásily již VII. ročník ceny Osobnost vzdělávání dospělých v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů. Více informací zde.


Kontaktujte nás

Tel.: +420 245 009 826
E-mail: info@aimv.cz

Vše o BBA, MBA, MPA, MSc, LLM a DBA 


Odběr novinek o MBA

Pole označená * jsou povinná.