VŠE O MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory.

Požadavky k přijetí jsou na většině institucí a škol v České republice velmi podobné. Hlavní podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (v některých případech stačí i bakalářský titul) a nejméně tři roky praxe na manažerské pozici. Ve výjimečných případech může být ke studiu přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, pokud splňuje podmínku alespoň pětileté manažerské praxe. Forma studia je jak prezenční, tak kombinovaná. Nejběžnější formou studia MBA v České republice je distanční studium při zaměstnání. Studium při zaměstnání má tu výhodu, že studijní látku mohou účastníci aplikovat přímo ve svém zaměstnání a naopak problémy vzniklé na pracovišti mohou prodiskutovat ve škole.

MBA programy poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností (jednání a komunikace, řešení problémů, rozhodování a další), přitom se využívá aktivních metod jako případové studie, didaktické hry, tréninky, hraní rolí apod.

Vyučované předměty závisí na tom, zda je program MBA orientován spíše obecně nebo jestli je zaměřen na určitou manažerskou specializaci.

Doba trvání studia může být různá. Vzdělávání obvykle trvá od 2 do 4 let. V České republice se výuka provádí také v českém jazyce popř. v jeho kombinaci s anglickým jazykem, méně často výhradně v angličtině. Ceny jednotlivých programů se od sebe liší. Cena MBA studia se v České republice pohybuje v rozmezí od dvě stě tisíc korun do zhruba čtyř set tisíc korun.

Jedním z ukazatelů vysoké kvality každého programu MBA a škol jsou především prestižní mezinárodní akreditace a spolupráce se zahraničními univerzitami. V České republice existuje mnoho institucí a škol, které MBA programy nabízejících. Důležitým měřítkem pro výběr by měla být jejich kvalita a nabídka.

Studium je zpravidla ukončeno obhajobou projektu, popř. master´s thesis. Úspěšní absolventi získávají titul MBA (za jménem) a příslušný diplom popř. certifikát.

Titul MBA

Titul MBA získaný na některé vzdělávací instituci v České republice, ať již jde o českou školu nebo pobočku zahraniční univerzity, nemůže být nostrifikován, tedy uznán jako ekvivalentní vysokoškolskému titulu, udělovanému příslušnou fakultou české vysoké školy. Výjimkou může být pouze prezenční (denní) studium MBA na vysoké škole v zahraničí. V tomto případě se zjišťuje, zda obsah předmětů, délka studia a kvalita školy odpovídají studiu na tuzemské fakultě potřebnému k získání titulu, v tomto případě inženýra ekonomie.

MBA studium

MBA studium je chápáno jako profesní manažerské vzdělání a je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální. MŠMT neprovádí jeho akreditaci. Získaný titul MBA v ČR neznamená absolvování vysoké školy, ale profesní vzdělání, získání manažerských dovedností a předpoklady pro rychlejší postup v manažerské kariéře. Titul MBA právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem.

Z opačného pohledu, kdy absolvent MBA studia na české vzdělávací instituci, chce toto prezentovat ve vztahu k zahraničí, lze konstatovat, že neexistuje žádný nadnárodní orgán, který rozhoduje o mezinárodním uznání. Konečné slovo má firma, která absolventy zaměstná. Vždy ale platí, že kvalitu absolventa ukáže až praxe, kde své nabyté znalosti uplatní.

Splňte si své cíle

Profesní studijní program MBA je vysokoškolský postgraduální program určený zejména pro manažery, usilující o rozšíření svých dovedností. Pokud máte zájem o další zvyšování profesních kvalifikačních předpokladů, chcete si osvojit nové metody a techniky, toužíte získat náskok a jistotu před konkurencí v oblasti kariérního růstu, vyberte si studijní program a získejte titul MBA. Získání zahraničního titulu MBAaktuálně umožňuje 23 institucí a škol v ČR. Jakou školu a formu studia si vybrat? Studovat v češtině nebo v angličtině? Je potřeba si zvolit konkrétní a správné parametry. Profesionálním průvodcem vám může být webový portál www.vseomba.cz, který nabízí možnost srovnání vhodného programu a detailní informace z nabídky více než 110 specializací manažerských programů BBA, MBA, MSc, LLM a PhD. Celý projekt byl spuštěn pod záštitou Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV), jehož cílem je přinést co nejvíce informací o akreditovaných manažerských programech v České republice a pomoci tak potenciálním zájemcům o vysokoškolské studium sesnadno orientovat v nabídce, dle zadaných kritérií. Na serveru najdete také novinky, aktuality a důležité statistiky týkající se manažerského studia, včetně informací o cenách programů.
Kvalitní akreditace pro programy MBA:

a) AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools  of Business

AACSB  International byla založena v roce 1916 jako členská organizace pro obchodní školy. Normy akreditace byly poprvé přijaty v roce 1919. V průběhu let byly standardy nadále revidovány tak, aby zajistily kvalitu a neustálé zlepšování v oblasti podnikatelského vzdělávání. V roce 2012 AACSB akreditovala více než 650 institucí ve více než 50 zemích a teritorií. Instituce může být akreditována v podnikání, nebo v podnikání a účetnictví. AACSB poskytuje mezinárodně uznávané, specializované akreditace pro podnikatelské a účetní programy na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Akreditační Standardy AACSB vyzívají pedagogy vyššího vzdělávání, aby se snažili o stálé zlepšování celé obchodních programů. AACSB akreditace je známa po celém světě, jako nejdéle trvající a nejvíce rozpoznatelná forma speciálních či profesních akreditací pro instituce. Více než 650 členských institucí téměř v 50 zemích je držitelem akreditace AACSB.

b) AMBA – Association of MBAs

Association of MBAs byla založena v roce 1967 osmi britskými absolventy z Harvard Business School, Wharton, Stanford a Columbia, a dvěma prvními absolventy z London Business School. Zakladatelé zjistili, že v Evropě je nedostatečné povědomí o hodnotě titulu MBA, který byl v tu dobu především známý v USA. Rozhodli se vytvořit způsob lobingu a členství ve skupinách na podporu výhody postgraduální podnikového vzdělávání, pod názvem Business Absolventi Asociace (BGA). Vývoj této organizace pomohl celkovému růstu manažerského vzdělávání v Evropě a ve Velké Británii pomohl k založení a růstu London Business Scholl a Manchester Business Scholl in Britain. AMBA akredituje programy MBA, DBA a MBM.

Na začátku ledna 2013 akreditovala Association of MBAs 201 obchodních škol, které poskytují více než 700 rozdílných programů MBA, DBA a MBM programů ve více než sedmdesáti zemích. 39 těchto škol je ve společenství zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) a 29 je v Latinské Americe. Asociace akredituje pouze jednu obchodní školu ve Spojených státech, neboť americké školy nesplňují kritérium, které stanovuje minimálně tři roky pracovních zkušeností (na plný úvazek) pro všechny nově přijímané studenty MBA.

c) FIBAA – The Foundation for International Business Administration Accreditation

FIBAA byla založena v roce 1994 v Německu (se sídlem v Bonnu). FIBAA hodnotí a akredituje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oborech právo, sociální a ekonomické vědy. Služba je určena pro německé i zahraniční vysoké školy, a to jak státní, tak i  soukromé. V ČR jsou díky ní akreditovány IPFM (Institute for Industrial and Financial Management), UJAK (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)a VŠE (Vysoká škola ekonomická v Praze).

d) ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs

ACBSP se sídlem v americkém Kansasu (v Evropě má centrálu v Bruselu) je specializovaná akreditační organizace, která dohlíží na kvalitu a integritu obchodních studijních programů. ACBSP akredituje všechny obchodní programy na všech stupních stejně tak doktorské programy v managementu. Akreditace ACBSP je založena na nezávislém posouzení instituce poskytující manažerské programy  skupinou profesionálů se zkušenostmi jak akademickými, tak podnikatelskými.

ACBSP byla založena v roce 1988 v Overland Park v Kansasu za účelem splnit potřebu specializované akreditace institucí vyššího vzdělávání obchodních škol a programů. V ČR akredituje  VŠE (Vysoká škola ekonomická v Praze) od roku 2009.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *