VŠE O BBA

Profesní vzdělávací program BBA (Bachelor of Business Administration) je samostatný nižší stupeň profesního vzdělávání a je možno jej vnímat jako přípravu na vyšší stupeň vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration). Program BBA je určen především absolventům středních škol s minimální nebo žádnou manažerskou praxí a je koncipován tak, aby účastníkům umožnil doplnit si teoretické vzdělání a znalosti zejména v oblasti managementu, marketingu, personalistiky, práva a další.

Nejběžnější formou vzdělávání v programu BBA v České republice je distanční nebo online studium při zaměstnání.

Délka trvání studia může být různá. Vzdělávání obvykle trvá 1 rok (2 semestry).

Cena studia v programu BBA se v České republice pohybuje v rozmezí od čtyřiceti tisíc korun do zhruba sto tisíc korun.

V České republice probíhá výuka převážně v českém jazyce popř. v jeho kombinaci s anglickým jazykem, méně často výhradně v angličtině.

Studium je zpravidla ukončeno závěrečnou ústní zkouškou spolu s obhajobou závěrečné (disertační) práce.

Úspěšní absolventi programu získávají profesní neakademický titul BBA (uvádí se za jménem) a příslušný diplom, popř. certifikát.

BBA studium je chápáno jako profesní vzdělání a je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální. MŠMT neprovádí jeho akreditaci. Získaný titul BBA v ČR neznamená absolvování vysoké školy. Titul BBA právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *