Nároky na manažerskou práci neustále rostou

Jako manažer, který si prošel různými manažerskými pozicemi ve vrcholovém managementu, vím velmi dobře, že nároky na manažerskou práci neustále rostou. Aby mohl manažer v dnešní době úspěšně řídit firmu, měl by mít určité charakterové vlastnosti, odpovídající vzdělání, dovednosti, kompetence a praktické zkušenosti. Ideální top manažer je dle mého názoru zejména charizmatický, empatický vizionář a stratég a nositel nových myšlenek. Zvláště by pak měl být schopen zaujmout, přesvědčovat, ovlivňovat, naslouchat, motivovat, vést, delegovat a efektivně řídit svůj čas. Ideálním top manažerem se ale nikdo nenarodí. Je třeba na sobě neustále pracovat, vzdělávat se, získávat nové poznatky a zdokonalovat nabyté dovednosti. A právě proto LIGS vyvinul distanční manažerský profesní program Executive MBA v českém jazyce ve více specializacích, který manažerům může pomoci tento nikdy nekončící proces naplňovat. V rámci programu manažeři neabsolvují ze škol známé přednášky a nezáživné výklady, ale hodnocení, motivaci, předávání zpětné vazby, v práci s týmem. Naši lektoři-tutoři jsou především sami zkušenými manažery a odborníky, a proto je vzájemná výměna názorů, zkušeností a praktických poznatků pro všechny zúčastněné velmi cenná. Své odborné, analytické a koncepční dovednosti si manažeři mohou zdokonalit při zpracovávání a obhajobě písemných prací na témata volená ze své praxe. Program jim v neposlední řadě může přinést také nové obchodní kontakty, které považuji za další neodmyslitelnou devizu pro práci top manažerů.
Dále se účastní jednou za semestr dvoudenních tutoriálů s workshopy a praktickými manažerskými tréninky. Mohou si zde vyměňovat názory a zkušenosti z oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, obchodního práva, financí, manažerské etikety a tak dále. Zdokonalují se například v prezentačních dovednostech, týmové práci, motivaci a dalších důležitých oblastech.
Zdroj: E15, 20. 5. 2011, rubrika: Moderní řízení – příloha, autor: Pavel Makovský managing partner, London International Graduate School

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *