Specializace: Řídicí a kontrolní systém, Interní audit