MBA – Řídicí a kontrolní systém, Interní audit na Business Institut EDU a.s.

Detailní informace