Osobnost vzdělávání dospělých 2011

Vítězem kategorie „Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky“ se stal prof. PhDr. Milan Nakonečný

Významný český psycholog, historik a vysokoškolský učitel. Vystudoval pedagogiku a psychologii na Vysoké škole pedagogické v Praze a klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměstnán byl nejprve jako dětský psychodiagnostik, posléze jako vysokoškolský pedagog. Na počátku období normalizace byl z vysoké školy (FF UK) z politických důvodů propuštěn. Zpět na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se vrátil až po listopadových událostech roku 1989. Od roku 1990 zde vedl Katedru andragogiky a personálního řízení. V letech 1990 až 1992 vynaložil velké úsilí na zachování oboru andragogika na  FF UK – stál u jeho zavedení a vděčně vzpomíná na jeho první významné představitele, prof. Františka Hyhlíka a doc. Emila Livečku. V současné době přednáší na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je čestným členem České andragogické společnosti. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Je autorem řady odborných knih a studií z oblasti psychologie a dalších oborů. Napsal též několik knih a článků o fenoménu magie a texty věnující se zejména dějinám 1. republiky. Z monografií jmenujeme např. Encyklopedii obecné psychologie (Academia, 1997), Magii v historii, teorii a praxi (Vodnář, 1999), Sociální psychologii (Academia, 1999, 2009, rozš. a přepr. vyd.), Sociální psychologii organizace (Grada, 2005), Psychologii osobnosti (Academia, 2009, rozš. a přepr. vyd.), Motivaci lidského chování (Academia, 2004) a mnoho dalších. Dne 8. února 2012 se pan profesor Milan Nakonečný dožije 80. narozenin.
Vítězem kategorie „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“ je Ing. Antonín Mestek

Ing. Antonín Mestek je zkušený trenér s více než 20 letou praxí v oblasti především manažerského vzdělávání působící ve společnosti Gustav Käser Training International.

 


 

Dne 23. 11. 2011

Asociace institucí manažerského vzdělávání, o. s. a Česká andragogická společnost, o. s. vyhlašují III. ročník soutěže „Osobnost vzdělávání dospělých 2011“ v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit osobnost, která se podle navrhovatelů nejvíce podílí na rozvoji v oblasti vzdělávání lidských zdrojů v ČR.

Soutěžící musí splňovat hlavní kritéria soutěže, kterými jsou osobní přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů, vykonávání činnosti směřující ke zkvalitňování vzdělávání v České republice a minimálně pět let praxe v této oblasti.

Harmonogram soutěže:

1) Nominační období: listopad 2011 – leden 2012
2) Vyhlášení soutěže: 2. února 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *