Osobnost vzdělávání dospělých 2009

Vítězem soutěže „Osobnost vzdělávání dospělých 2009“ vyhlašovanou AIMV se na základě rozhodnutí poroty stal PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. je jeden z nejfundovanějších odborníků v oblasti andragogiky, vzdělávání dospělých a řízení lidských zdrojů v České republice. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Vede a účastní se řešení mnoha tuzemských a zahraničních grantů a výzkumných projektů. Je předsedou České andragogické společnosti, předsedou ediční rady české a slovenské andragogiky, šéfredaktorem a členem redakční rady Andragogické revue (česko-slovenského vědeckého časopisu pro teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku), člen oborové rady studijního programu pedagogika, studijního oboru andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Vede bakalářské a diplomové práce, stejně tak působí jako školitel v rámci doktorského studia. Velmi bohatá publikační činnost Dr. Vetešky tvoří odborné knihy, články a další odborné příspěvky.

 


 

Dne 22. 11. 2009

Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV) vyhlašuje soutěž „Osobnost vzdělávání dospělých 2009“ v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit osobnost, která se podle navrhovatelů nejvíce podílí na rozvoji v oblasti vzdělávání lidských zdrojů v ČR.

Soutěžící musí splňovat hlavní kritéria soutěže, kterými jsou osobní přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů, vykonávání činnosti směřující ke zkvalitňování vzdělávání v České republice a minimálně pět let praxe v této oblasti.

Harmonogram soutěže:

1) Nominační období: prosinec 2009 – leden 2010

2) Vyhodnocení soutěže: 26. února 2010

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *