MBA – Understanding the Global Business Environment  na Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

Detailní informace