MBA – Statistics for Business Decisions na Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.

Detailní informace