Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB)